aktualnosci

05.03.2015 12:18, Informacja o naborze

Nabór na stanowisko

 

Starszego Inspektora

do spraw technicznych

w sekcji ds. kwatermistrzosko-technicznych i informatyki

 

Informacja do pobrania: tutaj

 


linia

02.03.2015 13:32, Przekaż 1 % podatku

 

PRZEKAŻ 1% PODATKU

 

Dla córki naszego kolegi mł.kpt. Marcina Mocka - funkcjonariusza Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie. Pełni służbę od 12 lat ostatnio na stanowisku starszego specjalisty, zajmując przewidziane etatem stanowisko oficerskie - dowódcy JRG.

 

Natalka skończyła w styczniu 3 latka. Po długim leczeniu została postawiona diagnoza - nowotwór złośliwy mózgu. Leczenie dziewczynki prowadzone jest w Instytucie „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" Klinika Onkologii w Warszawie. Jest to dopiero początek długotrwałego i kosztownego leczenia.

Przekaż 1%podatku

W zeznaniu podatkowym podaj wysokość zadeklarowanej wpłaty, którą chcesz przekazać, nie więcej niż
1 % podatku należnego (wynikającego z zeznania podatkowego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół).

 

Fundacja „Nasze Dzieci"

NR KRS -  0000249753

HASŁO -  „NATALIA MOCEK"

 

 


linia

02.03.2015 11:49, Turniej siatkówki

Straż Wolsztyn

W dniu 27 lutego br.  na sali sportowej Gimnazjum nr 1 w Wolsztynie , strażacy z trzech zmian służbowych oraz dyżurni stanowisko kierowania z systemem ośmiogodzinnym  rywalizowali w turnieju siatkówki. 

 

 


linia

03.03.2015 12:41, Zbiórka krwi


linia

24.02.2015 13:17, Wyciek substancji niebezpiecznych

Straż Wolsztyn

W dniu 23 lutego 2013 roku jednostki Straży Pożarnej po raz kolejny prowadziły działania związane z likwidacją wycieku niebezpiecznych substancji ze zbiorników w miejscowości Adamowo.

 

 

 


linia

18.02.2015 12:56, Pożary w kotłowniach i budynkach mieszkalnych

Straż Wolsztyn

W ostatnim okresie dochodzi do pożarów w kotłowniach i budynkach mieszkalnych których główną przyczyną był nieszczelny przewód kominowy lub składowanie materiałów palnych w bezpośredniej bliskości pieców. W związku z powyższych zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją.

Trwa na dobre sezon grzewczy. Może niezbyt intensywny, ale zagrożenie niezależnie od tego występuje. Zaobserwowaliśmy wzmożoną działań związanych z pożarami sadzy w kominie, i pożarami w kotłowni. Wszystkie te zdarzenia związane są z brakiem wiedzy o uwarunkowaniach prawnych nakładających na nas konieczność przeglądów instalacji grzewczych kominowych, oraz ogólnie ujmując dbałość o porządek w kotłowni. W związku z tym przypominamy, jakie to podstawy prawne zobowiązują nas do podejmowania odpowiednich działań, aby zminimalizować zagrożenie pożarowe.

Sprawa najbardziej znana to czynność czyszczenia komina. Zobowiązuje nas do tego § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ. U. Nr 109, poz.719).

Czyszczenia wymagają:

  • Przewody spalinowe z kotłowni opalanych paliwem stałym, raz na 3 miesiące;
  • Przewody spalinowe z kotłowni opalanych paliwem płynnym i gazowym raz na 6 miesiecy;
  • Częściej ma to miejsce w przewodach spalinowych od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.
  • z przewodów wentylacyjnych, co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

 

Czynność czyszczenia komina jak i przewodów wentylacyjnych zawsze wykonuje osoba posiadająca kwalifikacje kominiarskie.

Samodzielnie można dokonać czyszczenia komina i przewodów wentylacyjnych tylko w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i obiektach budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

 

Kolejną ważną rzeczą jest przegląd stany technicznego instalacji również kominowej. Obliguje nas do tego § 62 ust.1 pkt .1c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)

Okresowa, co najmniej raz w roku, kontrola polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

Kontrolę tę mogą wykonywać tylko osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim

 

I oczywiście dbajmy o porządek wokół pieca CO, nie składujmy materiałów palnych bliżej niż 0,5 m.

 

 


linia

13.02.2015 09:01, Bezpieczne ferie nad wodą

Straż Wolsztyn

Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do swych domów, należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, obowiązujących tak podczas zorganizowanych wyjazdów zimowych, jak i spędzania tego czasu w miejscu zamieszkania.

 

 

 


linia

13.02.2015 09:02, Bezpieczne ferie

Straż Wolsztyn

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie powzięła inicjatywę upowszechniania zasad bezpiecznego wypoczynku wśród dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. 

 

 


linia

06.02.2015 12:20, Narada roczna

Straż Wolsztyn

5  lutego 2015 roku  w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego  odbyła się narada roczna poświęcona podsumowaniu działalności KP PSP w Wolsztynie w 2014 roku.

 

 

 


linia

05.02.2015 09:10, Pożary wewnętrzne - warsztaty

Straż Wolsztyn

Od 19 do 30 stycznia br. strażacy Jednostki  Ratowniczo-Gaśniczej  w Wolsztynie i strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych mieli możliwość w praktyczny sposób przećwiczyć zagadnienia związane z pożarami wewnętrznymi.

 

 


linia

26.01.2015 11:21, Kolejny pożar na poddaszu

Straż Wolsztyn

W dniu 25 stycznia br. o godz.12.16 dyżurny stanowiska kierowania otrzymał zgłoszenie o pożarze poddasza w miejscowości Mała Wieś gm. Siedlec. 


linia

22.01.2015 14:15, Warsztaty-pożary mieszkań

Straż Wolsztyn

Od dnia 22 stycznia strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Wolsztynie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych mają możliwość doskonalić swoją wiedzę  dotyczącą pożarów wewnętrznych.

 

 


linia

14.01.2015 13:13, Nabór do służby

 

OGŁOSZENIE  O  NABORZE


Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie

ul. Wschowska 17, 64-200  Wolsztyn

ogłasza nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej

na stanowisko stażysty w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP


więcej: TUTAJ 


linia

12.01.2015 14:14, Silne wiatry

Straż Wolsztyn

Silnie wiejące wiatry, które przeszły nad Polską, nie ominęły również powiatu wolsztyńskiego. W dniach  9 - 11 stycznia br. strażacy interweniowali łącznie 21 razy w zdarzeniach związanych głównie z przewróconymi drzewami, oberwanymi konarami. W jednym przypadku drzewo przygniotło samochód osobowy, na szczęście poza stratami materialnymi nie spowodowały strat w ludziach. 

 

 


linia

12.01.2015 11:42, Strażacy w WOŚP o bezpieczeństwie

Straż Wolsztyn

W dniu  11 stycznia br. strażacy włączając się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaprezentowali  swoją ofertę skierowaną do mieszkańców miasta.


linia

1 « [1] [2] [3] [4] » 23Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

stat4u
Copyright (c) by www.straz.powiatwolsztyn.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak