aktualnosci

Dodano:2017-08-03, Ćwiczenia na wieży widokowej w Świętnie


Realizując plan doskonalenia zawodowego,  strażacy drugiej zmiany z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP w Wolsztynie przeprowadzili ćwiczenia na wieży widokowej w Świętnie. Ze względu na potencjalne zagrożenia występujące na tym terenie, postawiono nacisk na ratownictwo wysokościowe. W trakcie ćwiczeń uwzględniono możliwości dojazdu pod samą wieżę. Po dokładnym zapoznaniu się z obiektem, wyznaczono miejsce do zbudowania stanowiska. Następnie, każda z ćwiczących strażaków miał możliwość samoratowania się z wysokości. Ćwiczenia dały strażakom realny pogląd na możliwości prowadzenia działań na tym specyficznym obiekcie. Były okazją do doskonalenia praktycznej obsługi sprzętu  i uzupełniania zagadnień  z dziedziny ratownictwa wysokościowego.

 Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

stat4u
Copyright (c) by www.straz.powiatwolsztyn.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak