aktualnosci

Dodano:2017-11-23, NARADA PRZECIWPOŻAROWA


Dnia 22 listopada siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie odbyła się narada z przedstawicielami zarządów jednostek OSP , Komendantami Gminnymi Ochrony Przeciwpożarowej i pracownikami prowadzącymi sprawy ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu wolsztyńskiego.

Podczas zebrania podsumowano zadania zrealizowane w 2017 roku oraz omówiono plany na nadchodzący rok 2018 w zakresie:

-  Szkolenia dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (zapotrzebowanie i plany na 2018 rok),

-  Szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy,

-  Ćwiczenia na obiektach oraz w komorze dymowej,

-  Inspekcje gotowości operacyjnej i przeglądy techniczne jednostek,

-  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, eliminacje gminne o powiatowe,

- Aktualizacja danych operacyjnych na potrzeby Komendy Powiatowej PSP w Wolsztynie,

- Omówienie interwencji związanych z pożarami sadzy w kominie oraz podsumowanie wiatrołomów, sporządzanie informacji ze zdarzeń,

- Współpraca z mediami w trakcie działań ratowniczo-gaśniczych,

- Sprawy bieżące.

 

Zdjęcia: asp.sztab. Witold Maciejewski

 Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

stat4u
Copyright (c) by www.straz.powiatwolsztyn.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak