Dokumenty

W związku z powtarzającymi się  brakami w składanych  zawiadomieniach o przystąpieniu do użytkowania obiektu, tutejsza komenda przedkłada zalecany wzór wniosku oraz  wykaz dokumentów potrzebnych podczas czynności kontrolnych dla zgłoszonego obiektu.

Poniżej link do pobrania niezbędnych dokumentów

 

 

 

„Wniosku o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania".

 

"Wykaz dokumentów""Załącznid do wniosku na "WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY MEN"

 

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 683 324 005

 

 

 

 


 

 

 

Postanowienie o przekazniu miejsca objetego działaniem ratowniczym

 

Karta zgłoszenia na szkolenie członka OSP

 

Programy szkolenia członków OSP 

 

Pytania kurs OSP


Wydrukuj tekst...
Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

stat4u
Copyright (c) by www.straz.powiatwolsztyn.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak