Jak postępować przy pożarach

 


Przedstawiamy podstawowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru.

Jak zachować się  w razie pożaru !


1 W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:

· zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia,

· wezwać straż pożarną.


2. Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujścy sposób: Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 lub 112 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie należy podać:

· swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,

· adres i nazwę obiektu,

· co się pali, na którym piętrze,

· czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

· po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Przyjmujący może zażądać:

· potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie

· dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.


3 Przystąpić niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru i nieść pomoc osobom zagrożonym w przypadku koniecznym przystšpić do ewakuacji ludzi i mienia. Należy czynności te wykonać w taki sposób aby nie doszło do powstania paniki jaka może ogarnąć ludzi będšcych w zagrożeniu, które wywołuje u ludzi ogień i dym. Panika może być przyczyną niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych. Dlatego prowadząc jakiekolwiek działania w przypadku powstania pożar należy kierować się rozwagš w podejmowaniu decyzji. Do czasu przybycia straży pożarnej kierowanie akcją obejmuje kierownik zakładu pracy /właściel obiektu/ lub osoba najbardziej energiczna i opanowana.


Opracowano na podstawie materiału:


bryg. mgr inż. Dariusz Mucha Zakład Ratowniczo-Gaśniczy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie 

 

 


Wydrukuj tekst...
Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

stat4u
Copyright (c) by www.straz.powiatwolsztyn.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak