Poczet Komendantów

 

 


POCZET KOMENDANTÓW

 

KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOLSZTYNIE 

 

Komendant

Zastępca Komendanta

Data sprawowania urzędu (nazwa urzędu)

Stopień, imię i nazwisko

Data sprawowania urzędu

Stopień, imię i nazwisko

1951 – 1952

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Wydział Spraw Wewnętrznych, Powiatowa Komenda Straży Pożarnych

p.por.poż. Stanisław Łukomski

 

 

1952 - 1959

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Wydział Spraw Wewnętrznych, Powiatowa Komenda Straży Pożarnych

p.por.poż. Kazimierz Urbaniak

 

 

1959 – 1969

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Wydział Spraw Wewnętrznych, Powiatowa Komenda Straży Pożarnych

por.poż. Jan Wielowiejski

 

 

1969 – 1975

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Wydział Spraw Wewnętrznych, Powiatowa Komenda Straży Pożarnych ie

kpt.poż. Waldemar Rybkowski

 

 

01.02.1976 – 30.06.1992

Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Wolsztynie

mł.bryg.inż. Janusz Gałkowski

 

 

01.07.1992 – 31.12.1998

Komenda Rejonowa

Państwowej Straży Pożarnej  w Świebodzinie

JRG w Wolsztynie

bryg.inż. Zygmunt Rogowski

 

 

01.03.1999 – 31.07.2007

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Wolsztynie

mł.bryg.mgr inż. Kazimierz Wojciski

05.03.1999 – 31.07.2007

st.kpt.mgr inż. Sławomir Śnita

01.08.2007 – 19.08.2007

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Wolsztynie

p.o.

st.kpt. Sławomir Śnita

 

 

 

20.08.2007 – 25.08.2017

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Wolsztynie

 

 

 

26.08.2007 - nadal

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Wolsztynie


 

kpt.mgr inż. Rafał Kociemba

 

 

 

 

 

 

 

 


 

bryg.mgr inż. Sławomir Śnita

20.08.2007 – 25.08.2017

st.kpt. mgr inż. Sławomir Śnita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wydrukuj tekst...
Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

stat4u
Copyright (c) by www.straz.powiatwolsztyn.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak