Powstanie Zawodowej Straży Pożarnej

Historia Zawodowej Straży Pożarnej rozpoczyna się w roku 1975 gdzie w wyniku reorganizacji administracyjnej kraju, Wolsztyn zostaje przyłączony do województwa zielonogórskiego.

 


W tym to roku powstaje Komenda Rejonowa Straży Pożarnych, a 1 lipca zostaje powołana Zawodowa Straż Pożarna w Wolsztynie. Rejonem działania Zawodowej Straży Pożarnej i Komendy Rejonowej są gminy Wolsztyn, Siedlec, Zbąszyń i Zbąszynek. Pierwszym Komendantem Zawodowej Straży Pożarnej zostaje kpt.poż.Waldemar Rybkowski, który z dniem 1 lutego 1976 r. przenosi się do Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Koninie. W jego miejsce Komendantem Zawodowej Straży Pożarnej w Wolsztynie zostaje mł.chor.poż.Janusz Gałkowski.

W momencie powstania Zawodowej Straży Pożarnej kadrę Komendy stanowili:

kpt.poż.Waldemar Rybkowski – komendant

mł.chor.poż. Janusz Gałkowski – oficer ds. zapobiegania pożarom

st. ogn. Alfons Śnita – oficer ds. operacyjnych

plut. poż. Tadeusz Ciesielski – st. podoficer ds. operacyjno szkoleniowych

sekc. poż. Stefan Palicki – st. podoficer ds. kwatermistrzowskich

szer.poż. Maria Wach –st. podoficer ds. administracyjnych

Załogę ZSP stanowili w tym okresie kierowcy oraz na bieżšco prowadzono nabór do służby. W roku 1976 Zawodowa Straż Pożarna liczyła 29 osób. Z końcem lat 70 stabilizuje się kadra Zawodowej Straży Pożarnej. W wyposażeniu następuje wymiana samochodów, a także dochodzi nowy sprzęt . ZSP w Wolsztynie osišga wysokie wyniki w prowadzonym współzawodnictwie pomiędzy jednostkami województwa zielonogórskiego zajmujšc w 1979 - I miejsce; 1980 - III miejsce ;1981 - I miejsce ; 1982 – I miejsce ; 1983 – III miejsce; 1984 – II miejsce ; 1985 I miejsce.

Z dniem 1 stycznia 1992 roku wchodzi w życie ustawa o Państwowej Straży Pożarnej w myśl której powołana została Państwowa Straż Pożarna jako Zawodowa umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja przeznaczona do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. W okresie I półrocza trwajrą prace organizacyjne zwišzane ze zmianą struktur i powołaniem nowych. Następuje zmiana rejonizacji w całym kraju w tym również w województwie zielonogórskim. Dotychczas województwo podzielone było na 11 rejonów, po zmianach zmniejszono liczbę do 7. Zlikwidowana zostaje również Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Wolsztynie, a jej dotychczasowy teren działania przejmuje Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie. Z dniem 30 czerwca następuje rozwišzanie Komendy Rejonowej i Zawodowej Straży Pożarnej w Wolsztynie.

Z dniem 1 lipca 1992 roku powołana zostaje Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej. Obszar chroniony przez jednostkę obejmuje gminy Wolsztyn, Siedlec i Zbšszyń. Stan etatowy jednostki to 33 osoby , w tym dowódca JRG PSP, zastępca dowódcy JRG PSP oraz technik i 30 strażaków ratowników. Na dowódcę jednostki powołany zostaje asp. Kazimierz Wojciski.

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej znacznie zwiększyła zakres działań. Do zadań Państwowej Straży Pożarnej należy między innymi walka z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, ratownictwo chemiczne i ratownictwo medyczne. Dodatkowe obowišzki wymusiły na strażakach podniesienie znacznie wiedzy i umiejętności, a także wyposażenie jednostki w niezbędny sprzęt.

W latach 1992 –1999 następuje znaczne odmłodzenie kadry Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Ze służby na emeryturę odeszło 16 strażaków, a w ich miejsce przyjęto nowych.

W 25 rocznicę powstania Zawodowej Straży Pożarnej w Wolsztynie w kwietniu 1995 roku z inicjatywy dowódcy JRG PSP zawiązał się komitet fundacji sztandaru dla Jednostki. Przewodniczącym komitety został kierownik Urzędu Rejonowego w Wolsztynie Zbigniew Artwiński. W jego skład weszli między innymi :Ryszard Kurp –przewodniczący Rady Miejskiej w Wolsztynie, Jan Koziołek –Burmistrz Wolsztyna ,Andrzej Rogozinski –z-ca Burmistrza , Stanisław Piosik –Wójt Gminy Siedlec, Romuald Szczepaniak –Burmistrz Zbąszynia, mł.bryg.Zygmunt Rogowski –Komendant Rejonowy PSP w Świebodzinie, mł.kpt.Kazimierz Wojciski –Dowódca JRG PSP. Uwieńczeniem pracy Komitetu było nadanie w dniu 3 maja 1996 roku przez Ministra Spraw Wewnętrznych Zbigniewa Siemiątkowskiego sztandaru Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie. Uroczystość przekazania sztandaru odbyła się 3 maja 1996 roku na wolsztyńskim rynku. Uroczystość połączona była z wojewódzkimi obchodami Dnia Strażaka .

 W 1999 roku zostaje wprowadzona kolejna reforma administracji publicznej kraju. Powołana została Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie, a jednostka ratowniczo – gaśnicza PSP stała się komórką organizacyjną nowo utworzonej komendy. W ten sposób wróciliśmy do struktury organizacyjnej sprzed 1975 roku aczkolwiek bez gminy Rakoniewice. W nowych granicach administracyjnych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie znalazła się w województwie wielkopolskim i podlegają  jej 3 gminy : Wolsztyn, Siedlec i Przemęt o łącznej powierzchni 687,39 km2. Obecnie limit przyznanych etatów dla Komendy Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie wynosi 41 etatów funkcjonariuszy i 0,5 etatu cywilnego. W 1999 roku do służby zostaje przyjętych 9 nowych funkcjonariuszy.

Kadrę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie w 1999 roku stanowili:

-         kpt.inż. Kazimierz Wojciski – Komendant Powiatowy PSP,

-         mł.kpt.inz. Sławomir Śnita – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP,

-         str. Beata Musielak – główna księgowa,

-         mł.kpt.inż. Dariusz Ziomko – Dowódca JRG,

-         st.kpt.inż. Janusz Gałkowski – wydział kontrolno – rozpoznawczy,

-         str. Renata Olszewska – wydział organizacyjno – kadrowy,

-         mł.asp. Tomasz Maciejewski – wydział operacyjno – szkoleniowy,

-         asp.sztab. Marek Murkowski – wydział kwatermistrzowski.

W maju 2005 roku z okazji 30 lecia powstania Zawodowej Straży Pożarnej w Wolsztynie odbyło się spotkanie strażaków którzy byli i są zawodowo związani z tutejszą jednostką.

W związku z przejściem na emeryturę mł.bryg. Kazimierza Wojciskiego z dniem 20 sierpnia 2007 roku, obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Wolsztynie przejął

kpt. mgr inż. Rafał Kociemba


Wydrukuj tekst...
Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

stat4u
Copyright (c) by www.straz.powiatwolsztyn.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak