Straż ochotnicza


Historia Wolsztyńskiej straży pożarnej rozpoczyna się w 1863 r. Kiedy to Członkowie Męskiego Towarzystwa Gimnastycznego w Wolsztynie utworzyli organizację strażacką pod nazwą „Towarzystwo Ogniowo-Gaśnicze i Ratownicze”, które w 1867 r. zostało zreorganizowane i otrzymało nazwę Ochotniczej Straży Pożarnej. Wybrano nowy zarząd i w ten sposób rozpoczęła się działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolsztynie .Czynna operacyjna działalność OSP trwała do około roku 1981. Została zaprzestana z uwagi na naturalne zastąpienie jej działań w całości przez Zawodową Straż Pożarną.Do dnia dzisiejszego jednak OSP w Wolsztynie istnieje prowadzśc działalność statutową za wyjątkiem działalnośći operacyjnej.


Przedstawiamy na tej stronie zdjęcia z różnych uroczystości w których uczestniczyli strażacy w okresie międzywojennym. Być może ktoą rozpozna znajomych lub bliskich. Myąlę że dzięki pomocy ten dział bedzie się rozwijał.

Uroczystość poświęcenia sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej  24 - 25 września 1924 rok.


    Uroczystość rozpoczęła się w sobotę wieczorem pochodem przez miasto z pochodniami i muzyką. Pochodowi towarzyszyli licznie mieszkańcy Wolsztyna.W niedzielę odbyło się nabożeństwo a po nim poświęcenie sztandaru, przy którym to akcie ojcem chrzestnym był Pan St.Musioł, a matką chrzestną Pani Burmistrzowa Modlińska. Z kościoła udano się w pochodzie na Strzelnicę ,gdzie Pan Burmistrz Modliński jako gospodarz miasta powitał wszystkich przybyłych gości Następnie głos zajmowali delegaci z okolicznych miejscowości. Na koniec Starosta złożył życzenia rozwoju Straży Pożarnych.Zdjęcie z uroczystości: Z rozpoznanych osób od prawej 9- Adam Rabiega - Naczelnik, 12 -Klemens Modliński-burmistrz Wolsztyna,od prawej stoją strażacy PKP w mundurach kolejowych 

 

 Spotkanie na strzelnicy bractwa kurkowego (zdjęcie wykonano ok.roku 1930)


Od lewej stoją: Klemens Modliński –Burmistrz, Leon Śniatecki – Burmistrz Rakoniewic, w mundurze Antoni Nowak Komendant Powiatowy Straży Pożarnych(mistrz kominiarski), Maciej Dekert (dzierżawca restauracji na dołku),stojący bokiem prawdopodobnie T.Hasny –vicestarosta.


Zdjęcie wykonane przed sierocińcem(obecna przychodnia lekarska ) w roku 1932

   

  

od lewej siedzą: 2-Maciej Dekert, 3 Oskar Pflaum –prezes OSP Rakoniewice, 4- Antoni Nowak –Komendant Powiatowy, 6mgr.Tadeusz Hasny –vicestarosta,7 Józef Kaczorowski –Starosta,8- Klemens Modliński –Burmistrz,9- Zofia Kominowska-Kubala –Komendantka drużyn z Rakoniewic.

I rząd od lewej: 2 Józef Marciniak –Naczelnik Gminy Rakoniewice(po wojnie Komendant Powiatowy w Wolsztynie zginął w wypadku motocyklowym na przejeżdzie w Rostarzewie w grudniu 1946 r.),4 –Franciszek Radajewski –Naczelnik OSP Rakoniewice.

 

 
Zdjęcie wykonane na placu ćwiczeń (stare targowisko przy ul.Gajewskich gdzie stała 3 piętrowa wspinalnia do ćwiczeń) – w roku 1938 rok.(prawdopodobnie poświęcenie nowej motopompy)

 


 

stoją od strony lewej: 2-Antoni Nowak –Komendant Powiatowy, 3-Maciej Dekert ,4- Janusz Michalski, 5- Jan Szulczyk,7-...................Komendant Policji, 8 Józef Kaczorowski –starosta, 9- ............Turowski,

10- Klemens Modliński –Burmistrz, 11 – Tadeusz Hasny –vicestarosta, 12 Leon Śniatecki –burmistrz Rakoniewic,Zdjęcie wykonane podczas kursu Naczelników Straży Pożarnych w Wolsztynie w 1939 roku.

 


Wydrukuj tekst...
Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

stat4u
Copyright (c) by www.straz.powiatwolsztyn.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak