Wszczęte postępowania KP PSP w Wolsztynie

Przetarg nieograniczony: PT.2370.7.2016

 

 

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOLSZTYN
SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO
UL. WSCHOWSKA 17, 64-200 WOLSZTYN

tel.: 683 324 000 / fax: 683 845 798
http://www.straz.powiatwolsztyn.pl, e-mail: kppspwolsztyn@psp.wlkp.pl

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie, ul. Wschowska 17 wraz z zagospodarowaniem terenu - etap VII".

 

PLIKI DO POBRANIA  

NAZWA PLIKU   DATA DODANIA
01_OGLOSZENIE-PT_2370_7_3_2016.pdf   07.11.2016
02_SIWZ+ZALACZNIKI-PT_2370_7_6_2016.pdf   07.11.2016
03_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-PT_2370_7_11_2016.pdf   15.11.2016
04_ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-PT_2370_7_13.2_2016.zip   23.11.2016
05_OGLOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMOWIENIA-PT_2370_7_16.1_2016.pdf    02.12.2016

 

 

 


Przetarg nieograniczony: PT.2370.6.2016

 

 

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOLSZTYN
SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO
UL. WSCHOWSKA 17, 64-200 WOLSZTYN

tel.: 683 324 000 / fax: 683 845 798
http://www.straz.powiatwolsztyn.pl, e-mail: kppspwolsztyn@psp.wlkp.pl

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie, ul. Wschowska 17 wraz z zagospodarowaniem terenu - etap VI".

 

PLIKI DO POBRANIA  

NAZWA PLIKU   DATA DODANIA
01_OGLOSZENIE-PT_2370_6_3_2016.pdf   11.10.2016
02_SIWZ+ZALACZNIKI-PT_2370_6_6_2016.pdf   11.10.2016
03_INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-PT_2370_6_11_2016.pdf   19.10.2016
04_ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-PT_2370_6_12.2_2016.pdf   24.10.2016
05_OGLOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMOWIENIA-PT_2370_6_15.1_2016.pdf   31.10.2016

 

 


 

Przetarg nieograniczony: PT.2370.3.2016

 

 

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOLSZTYN
SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO
UL. WSCHOWSKA 17, 64-200 WOLSZTYN

tel.: 683 324 000 / fax: 683 845 798
http://www.straz.powiatwolsztyn.pl, e-mail: kppspwolsztyn@psp.wlkp.pl

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie, ul. Wschowska 17 wraz z zagospodarowaniem terenu - etap V".

 

PLIKI DO POBRANIA  

NAZWA PLIKU   DATA DODANIA
01_OGLOSZENIE-PT_2370_3_3_2016.pdf   04.04.2016
02_SIWZ+ZALACZNIKI-PT_2370_3_6_2016.zip   04.04.2016
03_UZUPELNIENIE_nr_1_DO_SIWZ-PT_2370_3_6.1_2016.pdf   13.04.2016
04_ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY-PT_2370_3_12.2_2016.pdf   04.05.2016
05_OGLOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMOWIENIA-PT_2370_3_15.1_2016.pdf   17.05.2016

 

 


 

 

Przetarg nieograniczony: PT.2370.4.2015

 

 

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOLSZTYN
SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO
UL. WSCHOWSKA 17, 64-200 WOLSZTYN

tel.: 683 324 000 / fax: 683 845 798
http://www.straz.powiatwolsztyn.pl, e-mail: kppspwolsztyn@psp.wlkp.pl

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie, ul. Wschowska 17 wraz z zagospodarowaniem terenu - etap IV".

 

 

PLIKI DO POBRANIA  

NAZWA PLIKU   DATA DODANIA
01_OGLOSZENIE-PT_2370_4_3_2015.pdf   12.11.2015
02_SIWZ+ZALACZNIKI-PT_2370_4_6_2015.zip   12.11.2015
03_ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY-PT_2370_4_11.2_2015.pdf   23.11.2015
04_OGLOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMOWIENIA-PT_2370_4_14.1_2015.pdf   01.12.2015

 

 

 

 


 

Przetarg nieograniczony: PT.2370.3.2015

 

 

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOLSZTYN
SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO
UL. WSCHOWSKA 17, 64-200 WOLSZTYN

tel.: 683 324 000 / fax: 683 845 798
http://www.straz.powiatwolsztyn.pl, e-mail: kppspwolsztyn@psp.wlkp.pl

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Dostawa lekkich samochodów pożarniczych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie".

 

PLIKI DO POBRANIA  

NAZWA PLIKU   DATA DODANIA
01_OGLOSZENIE-PT_2370_3_3_2015.pdf   07.09.2015
02_SIWZ+ZALACZNIKI-PT_2370_3_6_2015.rar   07.09.2015
03_ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY-PT_2370_3_12.2_2015.pdf   28.09.2015
04_OGLOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMOWIENIA-PT_2370_3_15.1_2015.pdf
  29.09.2015

 

 

 

 


Przetarg nieograniczony: PT.2370.2.2015

 

 

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOLSZTYN
SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO
UL. WSCHOWSKA 17, 64-200 WOLSZTYN

tel.: 683 324 000 / fax: 683 845 798
http://www.straz.powiatwolsztyn.pl, e-mail: kppspwolsztyn@psp.wlkp.pl

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie, ul. Wschowska 17 wraz z zagospodarowaniem terenu - etap III".

W celu dostępu do SIWZ, należy w pierwszej kolejności pobrać w jedno miejsce w komputerze wszystkie jej części, a następnie rozpakować.

 

 

PLIKI DO POBRANIA  

NAZWA PLIKU   DATA DODANIA
01_OGLOSZENIE-PT_2370_2_3_2015.pdf   03.04.2015
02_SIWZ+ZALACZNIKI-PT_2370_2_6_2015.part1.rar   03.04.2015
02_SIWZ+ZALACZNIKI-PT_2370_2_6_2015.part2.rar   03.04.2015
02_SIWZ+ZALACZNIKI-PT_2370_2_6_2015.part3.rar   03.04.2015
02_SIWZ+ZALACZNIKI-PT_2370_2_6_2015.part4.rar   03.04.2015
02_SIWZ+ZALACZNIKI-PT_2370_2_6_2015.part5.rar   03.04.2015
03_ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY-PT_2370_2_13.2_2015.pdf   29.04.2015
04_OGLOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMOWIENIA-PT_2370_2_15.1_2015.pdf   07.05.2015

 

 

 

 

 

 


Przetarg nieograniczony: PT.2370.4.2014

 

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOLSZTYN
SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO
UL. WSCHOWSKA 17, 64-200 WOLSZTYN

tel.: 683 324 000 / fax: 683 845 798
http://www.straz.powiatwolsztyn.pl, e-mail: kppspwolsztyn@psp.wlkp.pl

 

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie, ul. Wschowska 17 wraz z zagospodarowaniem terenu - etap II".

W celu dostępu do SIWZ, należy w pierwszej kolejności pobrać w jedno miejsce w komputerze wszystkie jej części, a następnie rozpakować.

 

PLIKI DO POBRANIA  

NAZWA PLIKU   DATA DODANIA
01_OGLOSZENIE-PT_2370_4_3_2014.pdf   28.08.2014
02_SIWZ+ZALACZNIKI-PT_2370_4_6_2014.part1.rar   28.08.2014
02_SIWZ+ZALACZNIKI-PT_2370_4_6_2014.part2.rar   28.08.2014
02_SIWZ+ZALACZNIKI-PT_2370_4_6_2014.part3.rar   28.08.2014
02_SIWZ+ZALACZNIKI-PT_2370_4_6_2014.part4.rar   28.08.2014
02_SIWZ+ZALACZNIKI-PT_2370_4_6_2014.part5.rar   28.08.2014
03_UZUPELNIENIE_nr_1_DO_SIWZ-PT_2370_4_6.1_2014.pdf   29.08.2014
04_UZUPELNIENIE_nr_2_DO_SIWZ-PT_2370_4_6.2_2014.pdf   03.09.2014
05_UZUPELNIENIE_nr_3_DO_SIWZ-PT_2370_4_6.3_2014.pdf   10.09.2014
06_ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY-PT_2370_4_11.2_2014.pdf   26.09.2014
07_OGLOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMOWIENIA-PT_2370_4_13.1_2014.pdf   02.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Przetarg nieograniczony: PT.2370.1.2014

 

 

 

 

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOLSZTYN
SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO
UL. WSCHOWSKA 17, 64-200 WOLSZTYN

tel.: 683 324 000 / fax: 683 845 798
http://www.straz.powiatwolsztyn.pl, e-mail: kppspwolsztyn@psp.wlkp.pl

ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą "Rozbudowa i modernizacja obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie, ul. Wschowska 17 wraz z zagospodarowaniem terenu".

W celu dostępu do SIWZ, należy w pierwszej kolejności pobrać w jedno miejsce w komputerze wszystkie jej części, a następnie rozpakować.

PLIKI DO POBRANIA  

NAZWA PLIKU   DATA DODANIA
01_OGLOSZENIE-PT_2370_1_3_2014.pdf   08.04.2014
02_SIWZ+ZALACZNIKI-PT_2370_1_6_2014.part1.rar   08.04.2014
02_SIWZ+ZALACZNIKI-PT_2370_1_6_2014.part2.rar   08.04.2014
02_SIWZ+ZALACZNIKI-PT_2370_1_6_2014.part3.rar   08.04.2014
02_SIWZ+ZALACZNIKI-PT_2370_1_6_2014.part4.rar   08.04.2014
02_SIWZ+ZALACZNIKI-PT_2370_1_6_2014.part5.rar   08.04.2014
03_UZUPELNIENIE_nr_1_DO_SIWZ-PT_2370_1_6.1_2014.pdf   17.04.2014
04_ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_OFERTY-PT_2370_1_12.2_2014.pdf   13.05.2014
05_OGLOSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMOWIENIA-PT_2370_1_15.1_2014.pdf   22.05.2014
 

 


 

Przetarg nieograniczony                            Nr PT.23701.6.2013

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Wolsztynie

 

ul. Wschowska 17

 

64-200 Wolsztyn

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:


„DOSTAWA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO Z FUNKCJĄ ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ CHEMICZNO - EKOLOGICZNYCH"

 


 

Pliki do pobrania:

 


 

Ogłoszenie na portalu BZP - pobierz

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz

 

Załącznik nr 01 do SIWZ - pobierz

 

Załącznik nr 02 do SIWZ - pobierz

 

Załącznik nr 03 do SIWZ - pobierz

 

Załącznik nr 04 do SIWZ - pobierz

 

Załącznik nr 05 do SIWZ - pobierz

 

 

 

 


 

Przetarg nieograniczony    Nr - PT-2370/01-6/11

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Wolsztynie

ul.Wschowska 17

64-200 Wolsztyn

 

ogłasza przetarg na:

 

OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  ROZBUDOWY I MODERNIZACJI OBIEKTU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOLSZTYNIE UL. WSCHOWSKA 17 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

 

Pliki do pobrania:

 

 • Ogłoszenie na portalu BZP - pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz
 • Załącznik nr 01 do SIWZ - pobierz   
 • Załącznik nr 02 do SIWZ - pobierz
 • Załącznik nr 03 do SIWZ - pobierz     
 • Załącznik nr 04 do SIWZ - pobierz      
 • Załącznik nr 05.1 do SIWZ - pobierz  
 • Załącznik nr 05.2 do SIWZ - pobierz   
 • Załącznik nr 06 do SIWZ - pobierz      
 • Załącznik nr 07 do SIWZ - pobierz      
 • Załącznik nr 08 do SIWZ - pobierz     
 • Załącznik nr 09 do SIWZ - pobierz
 • Załącznik nr 10 do SIWZ - pobierz
 • Załącznik nr 11 do SIWZ - pobierz     

 

Odpowiedzi na zapytania z 09.09.2011- pobierz           

 

 


 

 

 

Przetarg nieograniczony Nr - PT - 2370/02-6/10

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Wolsztynie

ul. Wschowska 17

64-200 Wolsztyn

ogłasza przetarg na:

DOSTAWA LEKKIEGO SPECJALNEGO SAMOCHODU ROZPOZNAWCZO-RATOWNICZEGO Z FUNKCJĄ ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ CHEMICZNO - EKOLOGICZNYCH Z NAPĘDEM 4X4  TYPU PICKUP

 

Pliki do pobrania:

 

Ogłoszenie na portalu BZP - pobierz

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz

Załącznik nr 01 do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 02 do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 03 do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 04 do SIWZ - pobierz

Załącznik nr 05 do SIWZ - pobierz

 


 

Przetarg nieograniczony    Nr - PT-2370/01-6/10

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

w Wolsztynie

ul.Wschowska 17

64-200 Wolsztyn

 

ogłasza przetarg na:

 

OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  ROZBUDOWY I MODERNIZACJI OBIEKTU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOLSZTYNIE UL. WSCHOWSKA 17 WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

 

Pliki do pobrania:

 

 • Ogłoszenie na portalu BZP - pobierz
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz
 • Załącznik nr 01 do SIWZ - pobierz
 • Załącznik nr 02 do SIWZ - pobierz
 • Załącznik nr 03 do SIWZ - pobierz
 • Załącznik nr 04 do SIWZ - pobierz
 • Załącznik nr 05.1 do SIWZ - pobierz
 • Załącznik nr 05.2 do SIWZ - pobierz
 • Załącznik nr 06 do SIWZ - pobierz
 • Załącznik nr 07 do SIWZ - pobierz
 • Załącznik nr 08 do SIWZ - pobierz
 • Załącznik nr 09 do SIWZ - pobierz

Wydrukuj tekst...
Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

stat4u
Copyright (c) by www.straz.powiatwolsztyn.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak