Zasady obsługi w KP PSP w Wolsztynie osób uprawnionych o języku migowym i innych środkach komunikowania się

 

Zasady obsługi w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie  (KP PSP)

osób uprawnionych zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

(Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zmianami)

 

1. Zasady określają sposób realizacji zapisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, zwana dalej ustawą.

2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie  wykorzystuje się następujące środki wspierające komunikowanie się:

  •  strony internetowe KP PSP,
  •  pocztę elektroniczną,
  •  faksy (numery faksów dostępne na stronach internetowych)

3. Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.

4. KP PSP zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika.

5. KP PSP zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumaczy PJM, SJM lub SKOGN wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego, na zasadach określonych w art. 12 ustawy.

6. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą, niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zmianami).

7. Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się do KP PSP, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.

8. Zgłoszenia można dokonać:

  •  elektronicznie na adres: kppspwolsztyn@psp.wlkp.pl,
  •  faksem na nr: 68 3845798,
  • osobiście na piśmie w Sekretariacie KP PSP.

 Zasady wchodzą w życie z dniem zatwierdzenia.

 

 


Wydrukuj tekst...
Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

stat4u
Copyright (c) by www.straz.powiatwolsztyn.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak