Zasady prowadzenia prac żniwnych

Okres letni to okres nie tylko wypoczynku  wakacyjnego, ale  czas intensywnych prac żniwnych. Przedstawiamy podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego przy tego typu pracach.Podczas zbioru płodów rolnych pamiętajmy, że minimalna odległość maszyn od stert, stogów, drewnianych budynków powinna wynosić 5 m. Zapewnijmy możliwość bezpiecznego i szybkiego opuszczenia przez ludzi i  sprzęt stodoły lub innego pomieszczenia gospodarczego na wypadek pożaru. Miejsca omłotów i stertowania powinniśmy wyposażyć w gaśnice, beczkę z wodą o pojemności min. 200 dm3 wraz z wiadrem oraz w razie potrzeby w sprzęt do oborania miejsca powstania pożaru. Nie palmy tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów, podczas zbioru oraz przy transporcie palnych płodów rolnych.

Przy ustawianiu stert i stogów zwracajmy uwagę na kilka zasad. Stogi nie mogą przekraczać powierzchniš 1000 m2 lub kubatury 5000 m3 . Przy ustawianiu stert i stogów należy zachować odległości co najmniej :

·        od budynków wykonanych z materiałów palnych- 30m,

·        od budynków wykonanych z materiałów niepalnych - 20 m;

·        od dróg publicznych i torów kolejowych – 30m;

·        od urządzeń i przewodów linii wysokiego napięcia – 30m ;

·        od lasów i terenów zadrzewionych – 100 m.

·        Między stertami, stogami należy zachować odległość 30 m.

 

Wokół stert i stogów należy przeorać pole wykonując pas o szerokości co najmniej 2m, ale  pas powinien być wykonany w odległości    3 m od stogu. Przepisy karne przewidują mandaty za nie dostosowanie się do tych zaleceń.

 

Przy maszynach rolniczych należy  sprawdzać czy części cierne  nie nagrzewają się nadmiernie, instalacja i urządzenia elektryczne nie ulegają uszkodzeniu, koła pasowe i pasy nie ocierają się o  osłony, osiadające na urządzeniach pyły nie powodują zagrożenia pożarowego.

W przypadku zapalenia się w kombajnie ściętego zboża należy natychmiast wyłaczyć mechanizm tnący i odjechać od łanu zboża Następnie  poprzez mechanizm omłotowy i wytrząsacz trzeba wyrzucić palące się zboże na zewnątrz. Następnie obsługujący pojazd powinien przystąpić do gaszenia ognia przy pomocy gaśnic.

Należy pamiętać o zabezpieczeniu układów wydechowych pojazdów przed wylotem iskier.

Kombajnu nie wolno garażować w stodole, ani parkować w pobliżu stert i stogów.


Wydrukuj tekst...
Projekt strony współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

stat4u
Copyright (c) by www.straz.powiatwolsztyn.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt strony wykonał: Damian Sarbak